Salvați în lista de cumpărături
Creați o nouă listă de cumpărături

Termeni și condiții

REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE SNEAKERSTUDIO.RO

CUPRINS:
• DISPOZI?II GENERALE
• SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE
• CONDI?IILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE
• MODALITĂŢI ?I TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE
• COST, MODALITĂŢI ?I TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI
• RECLAMAŢIA PRODUSULUI
• MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI
• DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT
• DISPOZI?II PENTRU ANTREPRENORI
• DISPOZIŢII FINALE

ANEXE:
• Politica de confiden?ialitate

• Modelul fomularului de reziliere a contractului încheiat la distan?ă
• Informa?ie pentru consumatori cu privire la utilizarea dreptului de reziliere a contractului încheiat la distan?ă


Datele companiei:

  • Numele companiei: Fashion Trends Group sp. z o.o.
  • Adresa sediului: Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, Polonia
  • CIF (NIP): 7952542640
  • Număr de identificare pentru TVA (VIES): PL7952542640
  • Nr. de înreg. Reg. Com. din Polonia (REGON): 367335288
  • Numărul din Registrul Na?ional Judiciar (KRS): 0000690278, Denumirea judecătoriei: Judecătoria raională pentru Rzeszów, al XII-lea Departament Economic al Registrului Na?ional Judiciar


În baza art. 13 par. 1 ?i 2 din Regulamentul Parlamentului European ?i al Consiliului (UE) 2016/679 din 27.04.2016 privind protec?ia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protec?ia datelor) (JO UE L 119, p. 1) (în continuare: GDPR), vă informăm că:

Magazinul online SneakerStudio.ro are în vedere drepturile consumatorului. Consumatorul nu poate renunţa la drepturile sale din Legea privind protecţia consumatorilor. Dispozi?iile acordurilor mai pu?in favorabile pentru consumator decât prevederile Legii cu privire la protecţia consumătorilor vor fi nule, iar în locul lor se folosesc prevederile Legii privind protecţia consumatorilor. Prin urmare, dispozi?iile prezentului Regulament nu inten?ionează să excludă sau să limiteze oricare din drepturile consumatorilor care le sunt conferite prin dispozi?iile absolute ale legii, iar eventualele dubii trebuie interpretate în favoarea consumatorului. În caz de neconcordanţă între dispoziţiile prezentului Regulament şi prevederile de mai sus, câştig de cauză au aceste prevederi şi trebuie utilizate.

1. DISPOZIŢII GENERALE


1.1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www. sneakerstudio.ro este administrat de compania Fashion Trends Group sp. z o.o. cu sediul în Polonia, Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, CIF: PL7952542640, Nr. de Înreg. în Reg. Com.: 367335288.
Datele de contact pentru clien?ii din România sunt: adresa de e-mail: info@sneakerstudio.ro, telefon: +40344780181.


1.2. Prezentul Regulament se adresează atât consumatorilor cât şi antreprenorilor ce utilizează Magazinul Online (cu excep?ia punctului 9 din Regulament care se adresează numai antreprenorilor).

1.3. Administratorul datelor cu caracter personal, prelucrate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament este Furnizorul de servicii. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri, în cadrul ?i pe baza principiilor politicii de confiden?ialitate publicate pe paginile Magazinului Online. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. Fiecare persoană a cărei date sunt prelucrate de către Furnizor, are dreptul de a examina conţinutul lor precum şi dreptul de a le actualiza şi corecta.

1.4. Definiţii:
1.4.1. ZI LUCRĂTOARE – una din zilele de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale, declarate zile libere.
1.4.2. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE - formular disponibil în Magazinul Online care permite deschiderea unui Cont.
1.4.3. FORMULAR DE COMANDĂ – Serviciu Electronic, formular interactiv disponibil în Magazinul Online care permite depunerea comenzii, în special prin adăugarea de Produse în co?ul electronic şi stabilirea condiţiilor din Contractul de Vânzare, inclusiv metoda de livrare ?i cea de plată.
1.4.4. CLIENT - (1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal ?i în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate; (2) persoană juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, careia legal i se recunoaşte capacitatea juridică; - care a încheiat sau inten?ionează să încheie un Contract de Vânzare cu Vânzătorul.
1.4.5. CODUL CIVIL – Legea Codului civil nr.287/2009 si legea 71/2011 de punere in aplicare.
1.4.6. CONT - Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (login) şi parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Furnizorului de servicii, în care se află datele specificate de Clienţi şi informaţiile legate de Achiziţiile făcute prin Magazinul Online.
1.4.7. NEWSLETTER - Serviciu Electronic de distribuţie oferit de Furnizorul de servicii prin intermediul poştei electronice e-mail sau SMS, care permite tuturor Clienţilor obţinerea automată de la Furnizor a buletinelor periodice care cuprind informa?ii despre Produse, noutăţi ?i promo?ii în Magazinul Online.
1.4.8. PRODUS – bun mobil, disponibil în Magazinul Online care face obiectul Contractului de Vânzare între Client ?i Vânzător.
1.4.9. REGULAMENT – prezentul Regulament al Magazinului pe internet.
1.4.10. MAGAZIN ONLINE – magazinul online al Furnizorului disponibil pe adresa de internet: www.sneakerstudio.ro.
1.4.11. VÂNZĂTOR; FURNIZOR DE SERVICII – compania Fashion Trends Group sp. z o.o. cu sediul în Polonia, Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, CIF: PL7952542640, Nr. de Înreg. în Reg. Com.: 367335288, adresa de e-mail: info@sneakerstudio.ro. Datele de contact pentru clien?ii din România sunt: adresa de e-mail: info@sneakerstudio.ro, telefon: +40344780181.
1.4.12. CONTRACT DE VÂNZARE - contract de vânzare de produse în curs de încheiere sau încheiată între Client ?i Vânzător prin magazinul online.
1.4.13. SERVICIU ELECTRONIC - serviciu oferit pe cale electronică de Furnizorul de servicii, Clientului prin intermediul Magazinul Online.
1.4.14. BENEFICIARUL DE SERVICII - (1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal ?i în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate; (2) persoană juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, care legal i se recunoaşte capacitatea juridică; - utilizează sau inten?ionează să utilizeze Serviciul Electronic.
1.4.15. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR, LEGEA - OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, OG 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
1.4.16. COMANDA – declara?ie de inten?ie a Clientului înaintată cu ajutorul Formularului de Comandă care vizează în mod direct încheierea Contractului de Vânzare a Produsului, cu Vânzătorul.

2. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

2.1. În Magazinul Online sunt disponibile următoarele Servicii Electronice: Contul, Formularul de Comandă şi Newsletter-ul.
2.1.1. Cont - utilizarea Contului este posibilă după un număr de trei etape consecutive executate de Client – (1) completarea Formularului de Înregistrare, (2) click pe "Trimite" şi (3) confirmarea inten?iei de deschidere a Contului printr-un click pe link-ul de confirmare trimis automat la adresa de e-mail specificată. În Formularul de Înregistrare sunt necesare următoarele date ale Beneficiarului: numele şi prenumele / denumirea firmei, adresa de e-mail şi parola.
2.1.1.1. Serviciul electronic Cont este oferit gratuit pe o perioadă nedeterminată. Beneficiarul are posibilitatea în orice moment, fără prezentarea motivului, să renunţe la Cont (ştergere Cont) prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către Furnizor, prin intermediul unui e-mail la adresa: info@sneakerstudio.ro.
2.1.2. Formularul Comandă – utilizarea Formularului Comandă începe în momentul introducerii de către Client a primului produs în coşul electronic al Magazinului Online. Plasarea comenzii se face după efectuarea a doi paşi de către Client – (1) după completarea Formularului de Comandă şi (2) click pe pagina Magazinului Online, după completarea Formularului de Comandă pe opţiunea „Confirmă” - până la acest moment există posibilitatea modificării individuale a datelor introduse (pentru a face acest lucru, urma?i instruc?iunile ?i informa?iile disponibile pe pagina de internet a Magazinului). În Formularul de Comandă este necesară specificarea următoarelor date ale Clientului: prenumele şi numele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce ţin de Contractul de Vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea Produsului (Produselor), în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului (Produselor), modalitatea de plată. În cazul clien?ilor care nu sunt persoane fizice, este necesar să se precizeze denumirea firmei ?i codul de identificare fiscală.
2.1.2.1. Serviciul electronic „Formular de Comandă” este oferit gratuit, are un caracter de utilizare unică şi se încheie în momentul efectuării comenzii cu ajutorul acestui serviciu, fie în momentul unei încetări anticipate a Comenzii de către Client.
2.1.3. Newsletter – utilizarea serviciului Newsletter trimis pe e-mail urmează după ce introduceţi în marcajul „Newsletter”, vizibil pe pagina Magazinului online, adresa de e-mail pe care vor fi trimise ediţiile următoare ale Buletinului informativ (Newsletter) şi după ce faceţi click pe spaţiul „Salvează”. Pentru Newsletter, inclusiv newsletter trimis prin SMS se pot face înscrieri prin bifarea casetei corespunzătoare în momentul deschiderii Contului sau când facem Comanda – din momentul deschiderii Contului sau din momentul efectuării Comenzii, Clientul este înregistrat pentru serviciul Newsletter.
2.1.3.1. Serviciul Electronic Newsletter este oferit gratuit pe termen nelimitat. Clientul are posibilitatea în orice moment, fără a oferi explicaţii, să renunţe la serviciul Newsletter (ştergere Newsletter) prin trimiterea unei cereri către Furnizorul de Servicii, prin e-mail la adresa: info@sneakerstudio.ro.

2.2.
 Cerin?ele tehnice indispensabile pentru folosirea sistemului teleinformatic utilizat de Furnizorul de Servicii: (1) calculator, laptop sau alt echipament multimedia cu acces la internet; (2) acces la poşta electronica (e-mail); (3) browser (motor de căutare pe internet) Mozilla Firefox în versiunea 17.0 şi mai recent sau Internet Explorer în versiunea 10.0 şi mai recent, Opera în versiunea 12.0 şi mai recent, Google Chrome în versiunea 23.0 şi mai recent, Safari în versiunea 5.0 şi mai recent; (4) rezolu?ie minimă recomandată pentru ecran: 1024x768; (5) activarea în browser-ul web a fi?ierelor Cookie şi a serviciul Javascript.

2.3. Clientul este obligat să utilizeze Magazinul Online conform legii şi moralităţii, manifestând respect faţă de bunurile personale, drepturile de autor şi proprietatea intelectuală a Furnizorului de Servicii şi fa?ă de terţe părţi. Clientul este obligat să introducă date conforme cu realitatea. Clientului îi este interzis să trimită conţinuturi (texte) cu caracter ilegal.

2.4. Procedura de reclamaţie:
2.4.1 Reclama?iile/Plangerile cu privire la activită?ile sau informa?iile puse la dispozi?ia Clientului de către Furnizorul de Servicii pot fi înaintate de către Client astfel:
În format electronic prin:
Intermediul poştei electronice pe adresa: info@sneakerstudio.ro;
Formularul destinat plângerilor afi?at pe site-ul: www.sneakerstudio.ro.
2.4.2 Clientul va primi confirmarea primirii plângerii pe mail, in maxim 48 de ore de la momentul expedierii plângerii.
2.4.3 Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie/plângere:
(1) natura ?i circumstan?ele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii ?i data când a avut loc;
(2) solicitarea (doleanţele) Clientului; şi
(3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor uşura şi vor grăbi examinarea plângerii de către Furnizor. Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite.
2.4.4 Soluţionarea reclamaţiei de către Furnizor se poate face imediat, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data confirmării primirii plângerii.

3. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE

3.1. 
Încheierea Contractului de Vânzare între Client şi Vânzător are loc după completarea de către Client a Comenzii cu ajutorul Formularului de Comandă în Magazinul Online în conformitate cu punctul 2.1.2. din Regulament.


3.2. Pre?ul Produsului afi?at pe pagina Magazinului online este prezentat în lei (noi) române?ti - lei ?i înaintea plasării comenzii include toate taxele si tarifele pentru serviciile oferite. Dacă preţul total incluzând taxele Produsului ce constituie obiectul Comenzii precum ?i costurile de livrare (pentru transport, livrare şi servicii poştale) precum şi alte costuri nu pot fi calculate dinainte in mod rezonabil dată fiind modalitatea de calcul a pre?ului, costurile suplimentare de transport, livrare, taxe postale sau de altă natură, Clientul va fi informat pe paginile Magazinului pe internet anterior înaintării Comenzii cât şi în momentul exprimării dorinţei Clientului de a accepta Contractul de Vânzare.

3.3. Procedura de încheiere a Contractului de Vânzare în Magazinul online prin intermediul Formularului de Comandă
3.3.1 Încheierea Contractului de Vânzare între Client şi Vânzător are loc după completarea Comenzii de către Client în Magazinul Online conform punctului 2.1.2. din Regulament.
3.3.2 După trimiterea Comenzii, Vânzătorul confirmă imediat primirea acesteia şi trece imediat la onorarea ei. Confirmarea primirii Comenzii şi trecerea la efectuarea acesteia se realizează prin trimiterea către Client a unui mesaj e-mail, pe adresa specificată de către Client în Comandă, mesaj ce include cel puţin declaraţia de primire a Comenzii şi confirmarea încheierii Contractului de Vânzare. În momentul primirii de către Client a mesajului e-mail, se încheie Contractul de Vânzare între Client şi Vânzător.
3.4. Conţinutul Contractului de vânzare este memorat şi asigurat în sistemul informatic al Magazinului Online al Vânzătorului. Contractul de Vânzare încheiat va fi pus la dispozitia Clientului, la solicitarea acestuia, prin e-mail către adresa clientului, men?ionată la punctul 3.3.2.

4. MODALITĂŢI ?I TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSE

4.1. Vânzătorul oferă Clientului următoarele metode de plată potrivit Contractului de Vânzare:

4.1.1 Ramburs - plata la curier, în momentul primirii coletului.
4.1.2 Plata prin transfer bancar în contul Vânzătorului.
4.1.2.1.Proprietarul contului: Fashion Trends Group sp. z o.o
4.1.2.2.Număr cont: PL16 1050 1445 1000 0090 8154 6575
4.1.2.3.Adresa proprietarului contului: Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, Polonia

4.1.2.4.Număr SWIFT/BICINGBPLPW
4.1.2.5.Numele băncii: ING BANK ŚLĄSKI S.A.


4.1.3 Plata online cu cardul prin procesatorul de plă?i DotPay. Plata este securizata la cele mai înalte standarde.
4.1.4 Plata online prin PayPal
4.1.5 Modalită?ile posibile, actuale de plată sunt descrise pe pagina Magazinului Online la sec?iunea „Plăţi”.

4.2. Termen de plată:
4.2.1. În cazul în care Clientul alege să achite în numerar la preluarea personală a comenzii, prin transfer bancar, plată electronica sau cu cardul, Clientul este obligat să facă plata în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii Contractului de Vânzare.

4.2.2. În cazul în care Clientul alege să achite în numerar curierului, la preluarea personală a coletului, Clientul este obligat să achite la preluarea coletului.

5. COST, MODALITĂŢI ?I TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI

5.1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României.


5.2. Livrarea produsului către Client se plăteşte de către acesta, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile Magazinului Online la sec?iunea “Costuri ?i modalită?i de livrare” ?i în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.

5.3. Vânzătorul oferă Clientului următoarele metode de livrare sau primire a produsului:
5.3.1 Expediere prin curier, expediere prin curier cu ramburs.

5.4. Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 5 zile lucrătoare ?i se poate prelungi până la 7 zile lucrătoare, cu excepţia cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un termen mai scurt. În cazul produselor cu termene diferite de livrare, se ia în considerare termenul cel mai lung, dar care nu poate depăşi 7 zile lucrătoare. Începutul termenului de livrare a Produsului către Client se calculează astfel:
5.4.1 În cazul plăţii prin transfer bancar, plată electronică sau cu cardul – din ziua recunoaşterii contului bancar sau a contului de decontare al Vânzătorului.
5.4.2 În cazul alegerii de către Client a metodei de plată la livrare - de la data încheierii Contractului de Vânzare.

6. GARAN?IA PRODUSULUI

6.1. Garan?ia reprezintă orice angajament asumat de Vânzător fa?ă de Client prin care acesta se obligă să restituie Clientului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, pre?ul plătit, pre?ul de reparare sau pre?ul de inlocuire al produsului cumpărat, dacă produsul nu corespunde condi?iilor enun?ate pe site, în declara?ia de conformitate sau în publicitate.


6.2. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.
Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, dacă:
a. Corespund descrierii făcute de vânzator si au acelea?i calită?i ca ?i produsele pe care vânzătorul le-a prezentat Clientului ca monstră sau model.
b. Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului si acceptat de aceasta la incheierea contractului de vânzare-cumpărare.
c. Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acela?i tip.
d. Prezintă parametrii de calitate si performan?e normale, la care consumatorul se poate a?tepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului, declara?iile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

6.3. La cererea Clientului garan?ia va fi oferită în scris sau pe orice suport durabil, disponibil si accesibil acestuia.

6.4. Clientul trebuie să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

6.5. Orice reparare sau înlocuire va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile avându-se in vedere natura produselor ?i scopul pentru care au fost solicitate. Această perioadă nu poate depă?i 15 zile calendaristice de la data la care Clinetul a adus la cuno?tin?ă Vânzătorului lipsa de conformitate.

6.6. Dacă produsul nu corespunde contractului de vânzare-cumpărare, Clientul poate sesiza Vânzătorului prin Reclama?ie sau Plângere utilizând procedura de la punctul 2.4.

6.7. Reclamatia in cazul defectelor produselor acoperite de garantie va trimisa de catre client prin posta electronica la adresa info@sneakerstudio.ro, inso?ită de fotografii în care să fie clar vizibil/e defectul/defectele produsului.

6.8. Vânzătorul ia la cunoştinţă de reclamaţia Clientului si o solutioneaza potrivit procedurii de la punctele 2.4.2 si 2.4.4.

6.9. Clientul care are dreptul de garanţie trebuie să livreze Produsul defect, pe cheltuiala proprie, la adresa:

Olza Logistic - Sneakerstudio

Suisului 10
410140, OradeaDacă din cauza modelului Produsului sau a modului de asamblare, trimiterea Produsului de către Client este extrem de dificilă, Clientul trebuie să se adrese Vânzătorului în momentul depunerii reclamatiei/plangerii pentru a i se comunica trimiterea.

7. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI

7.1. Informaţii detaliate referitoare la posibilităţile de accesare de către Clientul consumator a modalităţilor extrajudiciare de examinare a reclamaţiei, căile de revendicare şi condiţiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informa?ională ?i Autoritatea pentru Protec?ia Consumatorului.

7.2. Clientul consumator se poate adresa instan?elor judecătoresti pentru a solicita incetarea oricărei ac?iuni a vânzătorului care încalcă dispozi?iile prezentei legi sau despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

8. DREPTUL DE RETRAGERE SI REVOCAREA CONSIMTAMANTULUI

8.1. Clientul poate renunţa la contract în termen de 14 zile calendaristice fără a arăta motivul şi fără a suporta cheltuieli, cu excepţia cheltuielilor prevazute de art. 13 al. 3 si 14 din OUG 34/2014 ?i menţionate la punctul 8.9 din Regulament.

8.2. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Pentru exercitarea dreptului de retragere Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declara?ie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin postă, fax sau e-mail. În acest scop Clientul poate folosi formularul de retragere prevazut la partea B din Anexa la OUG 34/2014.

Formularul de retragere sau Declaraţia de renunţare la contract poate fi înaintată:
în scris pe adresa:

Olza Logistic - Sneakerstudio

Suisului 10
410140, Oradeaîn format electronic prin e-mail la adresa: info@sneakerstudio.ro

8.3. Se poate completa si transmite electronic de pe site-ul nostru, www.sneakerstudio.fr, formularul standard de retragere. Acesta este disponibil pe pagina Magazinului Online. Pentru respectarea termenului limită de retragere este suficientă comunicarea privind dreptul de retragere, înainte de expirarea perioadei de retragere men?ionate la punctul 8.1.

8.4. Perioada de reziliere a contractului începe:
8.4.1 În cazul livrării unui singur produs, termenul de 14 zile curge de la intrarea în posesie a Produsului de către Client sau de către o terţă persoană desemnată de Client, alta decât transportatorul.
În cazul unui contract care:
(1) include mai multe produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi, termenul de 14 zile curge de la intrarea în posesie a ultimului produs, lot sau parte sau
(2) ?ine de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată termenul de 14 zile curge de la intrarea în posesie a primului Produs;

8.5. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distan?ă, contractul se consideră a fi neîncheiat. Vânzătorul poate amâna rambursarea sumelor plătite de Client până la data când va primi inapoi produsele sau până la momentul în care Clientul va furniza dovada că a trimis înapoi produsele. Articolele trebuie returnate in conditie perfecta, sa nu fie uzate, să aibă toate etichetele ?i să fie returnate in amblajul lor original nedeteriorat.

8.6. Vânzătorul are obligaţia imediată, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, de a restitui Clientului toate plă?ile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excep?ia costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online). Vânzătorul va returna plata in contul bancar pus la dispozitie de catre client, prin e-mail sau in Formularul de retragere completat de acesta. Vanzatorul poate amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa, în funcţie de care eveniment se produce mai întâi.

8.7. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul la adresa:

Olza Logistic - Sneakerstudio

Suisului 10
410140, Oradea


8.8. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile ?i func?ionarea Produsului.

8.9. Posibile costuri aferente rezilierii contractului de către Client, care vor fi suportate de acesta:
8.9.1 În cazul în care Clientul a ales un mod de livrare a Produsului altul decât cel mai ieftin mod de livrare disponibil în Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat să restituie Clientului costurile suplimentare efectuate.
8.9.2 Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului.
8.9.3 În cazul în care Produsul fiind un serviciu, a cărui exercitare – la cererea clară a Clientului – a început înainte de termenul limită de reziliere a contractului, Clientul care î?i exercită dreptul de a renun?a la contract după depunerea unei astfel de cereri, este obligat să plătească pentru lucrările îndeplinite până în momentul renunţării la contract. Cuantumul plă?ii se calculează proporţional cu termenul final de execuţie luând în considerare preţul sau remuneraţia, stabilite prin contract. În cazul în care pre?ul sau remunera?ia este excesivă, baza de calcul pentru această sumă este valoarea de pia?ă a acelui lucrări / serviciu.

8.10. Dreptul de reziliere a contractului încheiat la distanţă nu se acordă Clientului pentru contractele:
8.10.1 (1) de prestare servicii, dacă Vânzătorul a executat serviciul în întregime cu acordul expres al Clientului care a fost informat înainte de executarea serviciului că după finalizarea acestuia, pierde dreptul de reziliere a contractului; (2) în care pre?ul sau remunera?ia depind de fluctua?iile de pe pia?a financiară, asupra cărora Vânzătorul nu deţine controlul şi care pot să apară înainte de expirarea termenului de renun?are la contract; (3) în care obiectul serviciului este Produsul neprefabricat, realizat în conformitate cu specifica?iile consumatorului sau folosit pentru a satisface necesită?ile individualeale acestuia; (4) în care produsul furnizat se poate degrada rapid sau care are un termen de valabilitate scurt; (5) în care obiectul serviciului este un Produs într-un pachet sigilat, care după deschidere nu poate fi returnat din cauza unui pericol pentru sănătate sau din motive de igienă, dacă pachetul a fost deschis după livrare; (6) în care obiectul serviciului sunt Produse care, după livrare, datorită naturii lor, rămân indisolubil legate de alte lucruri; (7) în care obiectul serviciului sunt băuturile alcoolice, pentru care preţul a fost fixat la încheierea Contractului de Vânzare, iar livrarea poate avea loc după 30 de zile şi preţul variază în funcţie de fluctuaţiile de pe piaţă, asupra cărora Vânzătorul nu deţine controlul; (8) în care consumatorul a solicitat în mod expres ca Vânzătorul să se deplaseze la el în scopul efectuării de reparaţii urgente sau lucrări de întreţinere; dacă Vânzătorul furnizează servicii suplimentare, altele decât cele solicitate de Client sau livrează Produse, altele decât piesele de schimb necesare efectuării reparaţiei sau întreţinerii, dreptul renun?ării la Contract se acordă Clientului pentru oferirea serviciilor suplimentare sau Produselor; (9) în care obiectul serviciului sunt înregistrările audio, video sau programe informatice livrate în pachete sigilate, dacă pachetul a fost deschis după livrare; (10) în care se livrează ziare, periodice sau reviste, cu excep?ia contractelor de abonament; (11) încheiate într-o licita?ie publică; (12) de furnizare a serviciilor de cazare, altele decât în scopuri rezidenţiale, transport de mărfuri, închiriere de ma?ini, catering, servicii legate de petrecerea timpului liber, evenimente de divertisment, sportive sau culturale, dacă în contract se prevede ziua sau perioada prestării serviciului; (13) pentru furnizarea de con?inut digital care nu este stocat pe un suport material, dacă furnizarea serviciului a început cu acordul clar al consumatorului, înainte de termenul limită de reziliere a contractului ?i după ce a fost informat de către Vânzător cu privire la pierderea dreptului de reziliere.

8.11. În cazul în care Clientul a acceptat să primească Comunicări Comerciale din partea Vânzătorului, are dreptul de a-?i revoca consim?ământul în termen de 48 de ore de la exprimarea acestuia. Revocarea consim?ământului se poate face utilizând procedura men?ionată la punctul 2.4.

9. DISPOZIŢII PENTRU ANTREPRENORI

Fashion Trends Group sp. z o.o. prin prezentul site desfă?oară activitate de vânzări produse către persoane fizice, în scop de consum propriu. În cazul în care, comanda plasată se referă la achizi?ie intracomunitară de bunuri, în scopuri legate de activitate economică sau profesională, vă rugăm să ne contacta?i pe e-mail la adresa info@sneakerstudio.ro, pentru a plasa comanda (specificând denumirea ?i adresa firmei ?i codul de identificare fiscală - TVA, de contribuabil activ TVA UE).

9.1. Prezentul punct din Regulament şi dispoziţiile prevăzute în acest punct se referă numai la Clien?ii ?i Beneficiarii care nu au calitatea de consumator (persoană fizică).

9.2. Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client care nu este persoană fizică în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la Contractul de Vânzare în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.

9.3. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul care nu este persoană fizică preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.

9.4. În cazul expedierii Produsului către Client prin intermediul unui transportator, Clientul antreprenor este obligat să examineze coletul (Produsul) în timpul ?i în modul adoptat pentru expedierile de acest tip. În cazul în care constată că în timpul transportului a avut loc o pierdere sau deteriorare a Produsului, este obligat să efectueze toate ac?iunile necesare pentru a determina răspunderea transportatorului.

9.5. În cazul Beneficiarilor care nu sunt persoane fizice, Furnizorul poate rezilia contractul privind Serviciul Electronic cu efect imediat ?i fără indicarea motivelor în declaraţia trimisă Beneficiarului.

9.6. Răspunderea Furnizorului / Vânzătorului faţă de Beneficiarul / Clientul care nu este persoană fizică, indiferent de temeiul juridic al acesteia este limitată – atât în cadrul unei singure revendicări cât şi în cadrul mai multor revendicări – până la valoarea sumei achitate şi a costurilor de livrare în temeiul Contractului de Vânzare, dar nu mai mult decât valoarea sumei achitate. Furnizorul / Vânzătorul are responsabilitate faţă de Beneficiarul / Clientul antreprenor doar pentru daunele tipice, previzibile în momentul încheierii contractului ?i nu va fi responsabil pentru beneficii pierdute faţă de Beneficiarul / Clientul care nu este persoană fizică.

9.7. Toate litigiile apărute între Furnizor / Vânzător şi Beneficiar / Client antreprenor vor fi supuse unei instanţe judecătoreşti competente

10. DISPOZIŢII FINALE

10.1. Contractele încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba română.

10.2. În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament se aplică dispozi?iile generale aplicabile ale legilor române, mai exact: Codul civil; Legea 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni?tii, Legea 356/2002 privind comer?ul electronic, HG 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 356/2002 privind comer?ul electronic, legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesioni?ti ?i consumatori, Legea 449/2003 privind vânzarea produselor ?i garan?iile asociate acestora, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private in sectorul comunica?iilor electronice.

10.3. Administrator al datelor dumneavoastră personale este Fashion Trends Group Sp. z o.o. Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków adresa de coresponden?ă: ul. Krakowska 87 32-050 Skawina. Datele dvs. personale vor fi păstrate timp de 5 ani de la data prestării serviciului. Pe baza GDPR, ave?i dreptul să solicita?i acces la datele dvs. personale, să solicita?i corectarea datelor dvs. personale, să solicita?i eliminarea datelor dvs. personale, să solicita?i limitarea prelucrării datelor cu caracter personal, să înainta?i obiec?ii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal să cere?i transferul datelor cu caracter personal. Ave?i dreptul să depune?i o plângere la organismul de supraveghere, adică la Inspectorul General pentru Protec?ia Datelor cu Caracter Personal.Anexa nr 1 – Politica de confiden?ialitate
POLITICA DE CONFIDEN?IALITATE A MAGAZINULUI ONLINE WWW.SNEAKERWORLD.COM

1. DISPOZIŢII GENERALE

În baza art. 13 par. 1 ?i 2 din Regulamentul Parlamentului European ?i al Consiliului (UE) 2016/679 din 27.04.2016 privind protec?ia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protec?ia datelor) (JO UE L 119, p. 1) (în continuare: GDPR), vă informăm că:

1.1. Prezenta politică de confidenţialitate a Magazinului pe internet are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă sursă de obligaţii pentru Beneficiarii sau Clienţii Magazinului Online.

1.2. Proprietarul magazinului ?i Administratorul de date personale colectate prin intermediul Magazinului pe Internet este compania Fashion Trends Group sp. z o.o. cu sediul în Polonia, Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, adresa de coresponden?ă: ul. Krakowska 87 32-050 Skawina, CIF: PL7952542640, Nr. de Înreg. în Reg. Com.: 367335288, adresa de e-mail: info@sneakerstudio.ro, număr telefon: +40344780181 (număr taxat standard – conform tarifului operatorului) – denumită în continuare “Administrator” şi fiind în acelaşi timp Furnizorul de servicii al Magazinului online şi Vânzător. Datele de contact pentru clien?ii din România sunt: adresa de e-mail: info@sneakerstudio.ro, nr de telefon +40344780181.

1.3. Datele personale ale Beneficiarului şi Clientului sunt prelucrate în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private in sectorul comunica?iilor electronice ?i Legea 356/2002 privind comer?ul electronic.

1.4. Administratorul manifestă atenţie deosebită pentru a proteja interesele persoanei vizate şi asigură în mod special că datele colectate de el sunt prelucrate în conformitate cu legea; colectate în scopuri specificate, legale şi nu sunt supuse prelucrării ulterioare, incompatibilă cu aceste scopuri; în esenţă corecte şi adecvate cu scopurile pentru care sunt prelucrate ?i stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate, nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării.

1.5. Orice cuvinte, fraze ?i acronime apărute pe această pagină şi care încep cu majusculă (ex: Vânzător, Magazin Online, Serviciu Electronic) trebuie înţelese conform definiţiilor din Regulamentul Magazinului Online disponibil pe paginile Magazinului Online.

2. SCOPUL ?I DOMENIUL DE COLECTARE A DATELOR ?I DESTINATARII DATELOR

2.1. Orice scop, domeniu precum şi destinatarii datelor prelucrate de Administrator rezultă ca urmare a ac?iunilor întreprinse de către Beneficiar sau Client în Magazinului Online. De exemplu, în cazul în care Clientul în timp ce plasează Comanda alege recepţionarea personală în locul expedierii prin curier, atunci datele lui personale vor fi prelucrate în scopul încheierii şi realizării Contractului de Vânzare, dar nu vor fi puse la dispozi?ia operatorului de transport din subordinea Administratorului. Furnizarea de date personale de către dvs. este o obliga?ie care rezultă din executarea contractului înainte de încheierea acestuia (art. 6 alin.1 lit. f) din GDPR).


2.2. Scopuri posibile de colectare a datelor personale ale Beneficiarilor sau Clien?ilor de către Administrator:
2.2.1 încheierea şi realizarea Contractului de Vânzare sau a contractului de prestare a Serviciile Electronice (de exemplu, Contul).
2.2.2 marketing direct al produselor proprii sau a serviciilor Administratorului.

2.3.
 Posibili destinatari ai datelor personale ale Clienţilor Magazinului Online:

2.3.1 În cazul Clientului care beneficiază, în Magazinul Online, de livrarea prin expediere poştală sau expediere prin curier, Administratorul pune la dispozi?ia transportatorului sau a intermediarului ales, care realizează expedierea la solicitarea Administratorului, datele cu caracter personal ale Clientului
2.3.2 În cazul Clientului care prin intermediul Magazinului Online, utilizează plata electronică sau plata cu cardul, Administratorul pune la dispozi?ie datele cu caracter personal ale Clientului, entită?ii desemnate să asigure plăţile de mai sus în Magazinul Online.

2.4. Administratorul poate procesa următoarele date personale ale Beneficiarilor sau Clienţilor care utilizează Magazinul Online: numele şi prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, număr, numărul locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de domiciliu / de serviciu / adresa sediului (dacă este alta decât adresa de livrare). În cazul Beneficiarilor sau Clienţilor non-consumatori Administratorul poate procesa suplimentar denumirea firmei şi codul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului.

2.5. Furnizarea datelor cu caracter personal men?ionate în paragraful precedent poate fi indispensabilă pentru încheierea ?i realizarea Contractului de vânzare sau a contractului de prestare de Servicii Electronice în Magazinul Online. Orice domeniul de aplicare a datelor necesare pentru încheierea unui acord este indicat anterior pe site-ul Magazinul Online şi în Regulamentul Magazinului Online.

3. GOOGLE ANALYTICS, DATE OPERAŢIONALE

3.1. Administratorul beneficiază în Magazinul Online de serviciile Google Analytics şi Universal Analytics furnizate de firma Google Inc. („Google”), cu sediul la adresa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aceste servicii ajută Administratorul să analizeze dinamica activită?ii în Magazinul Online.

3.2. Datele colectate, în cadrul serviciilor de mai sunt prelucrate în mod anonim (sunt aşa numitele date operaţionale care nu permit identificarea persoanei) pentru generarea de statistici care ajută la administrarea Magazinului Online. Aceste date au un caracter cumulativ şi anonim, deci nu conţin trăsături de identificare a persoanelor care vizitează paginile Magazinului Online. Aceste date nu sunt puse la dispozi?ia persoanelor ter?e.

3.3. Administratorul, beneficiind de serviciile de mai sus în cadrul Magazinului Online colectează date precum sursa şi mediul de achiziţie a Beneficiarilor precum şi modul lor de comportare pe paginile Magazinul Online, informa?ii despre dispozitivele ?i browser-ele de pe care se accesează paginile, date geografice, date legate de comenzi (conţinutul coşului şi valoarea sa), date demografice (vârstă, sex) şi interesele.

3.4. Informa?ii detaliate despre principiile de funcţionare a serviciilor Google Analytics şi Universal Analytics, inclusiv principiile de colectare ?i prelucrare a datelor sunt disponibile aici: Cum utilizează Google datele când foloseşti pagini sau aplicaţii ale partenerilor noştri (www.google.com/intl/ro/policies/privacy/partners/)

3.5. Informa?ii privind utilizarea fi?ierelor cookie pe paginile Magazinului Online sunt disponibile în politica cookies, separată, disponibilă pe site-ul Magazinul Online. Datele dvs. personale vor fi transferate în afara Spa?iului Economic European către Google LLC pe baza unor garan?ii juridice adecvate, care sunt clauze standard de protec?ie a datelor cu caracter personal, aprobate de Comisia Europeană.

4. BAZA DE PRELUCRARE A DATELOR

4.1. Furnizarea datelor personale de Beneficiar sau Client este voluntară, însă nefurnizarea datelor solicitate pe paginile Magazinului Online ?i în Regulamentul Magazinului Online, absolut necesare pentru încheierea şi realizarea Contractului de vânzare sau a contractului de furnizare a Serviciilor Electronice are ca rezultat imposibilitatea încheierii acestui contract.

4.2. Baza de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Beneficiarului sau Clientului este constituită de necesitatea realizării contractului aceasta fiind parte sau la cererea acesteia ăntreprinderea de ac?iuni, înaintea încheierii acordului. În cazul prelucrării datelor în scopul marketingului direct al produselor sau serviciilor Administratorului, baza unei astfel de prelucrări este: (1) acordul prealabil al Beneficiarului sau Clientului sau (2) îndeplinirea obiectivelor legale realizate de către Administrator (în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private in sectorul comunica?iilor electronice, astfel se consideră interes legal, în special cazul marketing-ului direct de produse sau servicii ale Administratorului).

5. DREPTUL CONTROLULUI, ACCESULUI LA CONŢINUTUL PROPRIILOR DATE PERSONALE ŞI CORECTAREA ACESTORA

5.1. Beneficiarul sau Clientul are dreptul accesului la conţinutul datelor sale şi posibilitatea corectării acestora.

5.2. Fiecare persoană are dreptul de a controla prelucrarea datele referitoare la propria identitate, conţinute în baza de date a Administratorului, dar mai ales dreptul la: solicitarea completării, actualizării, rectificării datelor personale, suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării sau ?tergerea acestora, dacă sunt incomplete, neactuale, incorecte sau au fost colectate prin încălcarea legii sau nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate.

5.3. În cazul exprimării acordului de către Beneficiar sau Client pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct a produselor sau serviciilor proprii ale Administratorului, acordul poate fi revocat în orice moment.

5.4. În cazul în care Administratorul inten?ionează să prelucreze sau prelucrează datele Beneficiarului sau Clientului în scop de marketing direct a produselor sau serviciilor proprii, respectiva persoană are de asemenea dreptul la: (1) înaintarea unei cereri scrise, motivate, de încetare a prelucrării datelor din cauza situa?iei sale speciale sau (2) înaintarea unei cereri prin care se opune prelucrării datelor sale. Datele dvs. personale vor fi păstrate timp de 5 ani de la data prestării serviciului.

5.5. În scopul realizării celor specificate mai sus Administratorul poate fi contactat prin trimiterea unui mesaj scris sau prin poşta electronică pe adresa Administratorului, indicată la începutul acestei politici de confiden?ialitate.

5.6. Datele dvs. vor fi procesate în mod automat (inclusiv sub formă de profilare), dar nu vor produce efecte juridice pentru dvs. sau nu vă vor afecta în mod semnificativ situa?ia. Profilarea datelor cu caracter personal implică prelucrarea datelor dvs., utilizând aceste informaţii pentru a evalua anumite informaţii despre dvs., în special, analize sau previziuni ale preferin?elor ?i intereselor personale.


6. DREPTURILE PERSOANEI LA CARE SE REFERĂ DATELE

6.1. Pe baza GDPR, ave?i dreptul:
- să solicita?i acces la datele dvs. personale
- să solicita?i corectarea datelor dvs. personale
- să solicita?i eliminarea datelor dvs. personale
- să solicita?i limitarea prelucrării datelor cu caracter personal
- să înainta?i obiec?ii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal să cere?i transferul datelor cu caracter personal
Vă pute?i retrage oricând consim?ământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Retragerea consim?ământului dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consim?ământului dvs. înainte de retragerea acestuia.
Ave?i dreptul să depune?i o plângere la organismul de supraveghere, adică la Inspectorul General pentru Protec?ia Datelor cu Caracter Personal.


7. DISPOZI?II FINALE

7.1. Magazinul online poate con?ine link-uri către alte site-uri. Administratorul recomandă ca, după trecerea la o altă pagină, să fie citite şi înţelese normele respectivei politici de confiden?ialitate. Prezenta politică de confidenţialitate este valabilă doar pentru acest Magazin Online.

7.2. Administratorul utilizează măsuri tehnice ?i organizatorice care asigură protec?ia datelor prelucrate cu caracter personal, potrivit riscurilor şi categoriilor de date protejate, în special, protejarea datelor împotriva accesării lor de persoanele neautorizate, preluarea lor de către o persoană neautorizată, prelucrarea lor cu încălcarea reglementărilor în vigoare precum şi modificarea, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestor date.

7.3. Administratorul pune la dispozi?ie corespunzător următoarele măsuri tehnice de prevenire a achizi?ionării ?i modificării de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe cale electronică:
7.3.1. Asigurarea bazei de date împotriva accesului neautorizat.
7.3.2. Certificat SSL pe paginile Magazinului Online unde sunt înscrise datele Clienţilor.
7.3.3. Criptarea datelor folosite pentru autentificarea Beneficiarului.
7.3.4. Accesul la Cont doar după introducerea login-ului individual şi a parolei.

Modelul fomularului de reziliere a contractului încheiat la distan?ă 


Anexa nr 3 - Informa?ie pentru consumatori cu privire la utilizarea dreptului de reziliere a contractului încheiat la distan?ă
INFORMA?IE PENTRU CONSUMATORI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DREPTULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI ÎNCHEIAT LA DISTAN?Ă


1. Dreptul de reziliere al contractului

Ave?i dreptul de a rezilia prezentul contract în termen de 30 de zile fără a prezenta nici un motiv. Termenul limită de retragere din contract expiră după trecerea celor 30 de zile de la data în care a?i intrat în posesia produsului sau de la data în care o persoană ter?ă, alta decât transportatorul, desemnată de Client, a intrat în posesia produsului.
Dreptul de reziliere a contractului în termen de 30 de zile nu se aplică în cazul achizi?iei produsului adidas Yeezy. În cazul modelului adidas Yeezy termenul de reziliere a contractului este de 14 zile.


Pentru a exercita dreptul de retragere din contract, trebuie să ne informa?i cu privire la decizia de reziliere a contractului printr-o declara?ie neechivocă (printr-o scrisoare trimisă prin po?tă, fax sau e-mail) specificând numele, adresa, nr de telefon, fax ?i adresa de e-mail.

De asemenea pute?i beneficia de formularul de reziliere a contractului, dar nu este obligatoriu. Totodată pute?i completă ?i trimite formularul de reziliere a contractului sau orice altă declara?ie neechivocă prin intermediul po?tei electronice, disponibile pe site-ul nostru www.sneakerstudio.ro. Dacă ve?i utiliza această posibilitate, vă vom trimite o confirmare de reziliere a contractului, prin intermediul po?tei electronice. Pentru a men?ine termenul de reziliere este suficient să trimite?i o informa?ie despre exercitarea dreptului de reziliere a contractului înainte de expirarea termenului limită de retragere din contract.

Efectele renun?ării la contract

În cazul rezilierii contractului se returnează costurile după cum urmează: în cazul în care Clientul a ales un mod de livrare a Produsului altul decât cel mai ieftin mod de livrare disponibil în Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat să restituie Clientului costurile suplimentare efectuate. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Vânzătorul are obligaţia imediată, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, de a restitui Clientului toate plă?ile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excep?ia costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online). Vânzătorul va returna plata folosind aceea?i metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excep?ia cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri.

Putem amâna returnarea plă?ii până la momentul primirii produsului.

Vă rugăm returna?i produsul imediat, în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne-a?i informat despre renun?area la prezentul contract. Termenul este respectat dacă ve?i trimite produsul înainte de expirarea termenului de 14 zile. Vă rugăm să returna?i produsul pe la adresa:

Olza Logistic - Sneakerstudio

Suisului 10
410140, Oradea
Clientul va suporta costurile de returnare. Clientul este responsabil de diminuarea valorii produsului rezultate din utilizarea într-un mod necorespunzător, altul decât cel necesar pentru a stabili natura, caracteristicile ?i modul de func?ionare al produsului.

Prezenta versiune a Regulamentului este valabilă începând cu data de 03.12.2020.

Confirm că am citit și accept cele prevăzute în Termenii și Condițiile respectiv 'Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal'.
Ok
pixel